Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Moderujemy spotkania dla Urzędu Miasta Warszawa dotyczące budżetu partycypacyjnego.

Moderujemy spotkania dla Urzędu Miasta Warszawa dotyczące budżetu partycypacyjnego.

Zespół Konsultacji Społecznych, siostrzanej organizacji Markert Mediacje, moderuje spotkania preselekcyjne oraz publiczne dyskusje stanowiących element przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015. Projekt realizowany jest pod auspicjami Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi moderatorzy w maju i czerwcu 2014 poprowadzą spotkania preselekcyjne dla autorów projektów oraz dyskusje publiczne z mieszkańcami nt. projektów (w sumie kilkadziesiąt spotkań).

Więcej na temat projektu na stronach Urzędu Miasta Warszawa.