Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Realizujemy konsultacje społeczne dla Rzecznika Praw Obywatelskich

Realizujemy konsultacje społeczne dla Rzecznika Praw Obywatelskich

Konsultacje Społeczne - koalicja firm Markert Mediacje i Consensus Way na zaproszenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowała i przeprowadziła konsultacje społeczne, dzięki którym zostanie opracowane końcowe sprawozdanie Rzecznika z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

W terminie listopad-grudzień 2014 r. Stanisław Kordasiewicz, Kinga Markert, Tomasz Ołdak i Anna Cybulko, przeprowadzili kilkanaście spotkań w czterech lokalizacjach: Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. Przez prawie dwa miesiące można było wziąć udział w konsultajach przez internet.

Celem konsultacji było poznanie opinii wszystkich zainteresowanych prawami oraz potrzebami osób z niepełnosprawnościami, dotyczących pierwszej wersji dokumentu przygotowanego przez Rzecznika. Konsultacje umożliwiły również zebranie dodatkowych informacji o kwestiach, które nie zostały zaprezentowane w przygotowanym dokumencie. Upowszechniły się do powszechnej debaty na temat wdrażania w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Adresatami konsultacji byli szczególnie:

  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
  • Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami
  • Pracownicy instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • Profesjonaliści, w tym: pracodawcy i organizacje pracodawców, pracownicy służby zdrowia, edukacji oraz pomocy społecznej, przedstawiciele transportu i architektury
  • Przedstawiciele środowisk akademickich.

Na podstawie zgłoszonych wniosków przygotowany został raport z konsultacji dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej o projekcie na stronach RPO: http://www.rpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo oraz Kinga Markert: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.