Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Szkolimy kadrę kierowniczą Ecolab Services

Szkolimy kadrę kierowniczą Ecolab Services

W grudniu 2015 i styczniu 2016 przeszkoliliśmy kadrę kierowniczą amerykańskiej firmy Ecolab Services Poland. Mieliśmy przyjemność podzielenia się z uczestnikami naszymi kompetencjami w zakresie:

  • diagnozy sytuacji konfliktowej i wyboru optymalnej ścieżki postępowania
  • wspierania pracowników w samodzielnym i pokojowym znajdowaniu rozwiązań
  • stosowania elementów mediacji w rozmowach z pracownikami.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat prowadzonych przez nas szkoleń dla menadżerów. Referencje Ecolab można przeczytać tutaj.