Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Pierwsze Spotkanie Mediatorów

Pierwsze Spotkanie Mediatorów

W piątek 13 listopada 2009r. odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie mediatorów, których łączy chęć stworzenia platformy do podnoszenia kompetencji, wzajemnego poznawania się, wymiany doświadczeń i promowania mediacji. Inicjatywa spotkania powstała w maju przy okazji warsztatu prowadzonego przez Christopher’a Moore’a, zorganizowanego przez Markert Mediacje. W przyszłości takie spotkania planowane są raz na kwartał i będą poświęcone podnoszeniu kwalifikacji, superwizji, integracji środowiska mediatorów, planowaniu wspólnych działań oraz rozmowom na ważne tematy związane z zawodem mediatora. Osoby zainteresowane uczestnictwem, proszone są o kontakt.