Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Czwarte spotkanie Klubu Mediatorów

Czwarte spotkanie Klubu Mediatorów

11 marca odbyło się czwarte z kolei spotkanie Klubu Mediatorów. Celem inicjatywy kierowanej do osób wykonujących zawód mediatora jest integracja środowiska mediatorów, wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności oraz praca nad rozwojem tej profesji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych spotkaniach, prosimy o kontakt.