Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Konferencja Business Centre Club

Konferencja Business Centre Club

W dniu 14 grudnia 2011 Kinga Markert wygłosiła prezentację na temat mediacji w sporach pracowniczych w trakcie konferencji organizowanej dla członków Business Centre Club.