Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Biogazownia - moderujemy spotkanie z mieszkańcami

Biogazownia - moderujemy spotkanie z mieszkańcami

Kinga Markert i Tomasz Ołdak - partnerzy w Konsultacje Społeczne doradzali na etapie przygotowania, a następnie 3 kwietnia 2013 moderowali spotkanie z mieszkańcami w Kędzierzynie Koźlu. Było ono elementem procesu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej biogazowni rolniczej. W spotkaniu, którego gospodarzem była Vice Prezydent miasta, udział wzięli mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, organizacje ekologiczne, przedstawiciele Instytutu Agrotechniki i Urzędu Miasta oraz inwestor spółka Biogaz Projekt RHC. Dzięki spotkaniu udało się rozwiać nieporozumienia związane z funkcjonowaniem biogazowani oraz uzgodnić możliwe przyszłe korzyści dla mieszkańców wynikające z funkcjonowania biogazowni.

Przeczytaj referencje związane z naszą usługą.