Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Mediacje pracownicze dla Urzędu m.st. Warszawy

Mediacje pracownicze dla Urzędu m.st. Warszawy

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przedłużyło z nami na kolejny rok umowę, która powierza nam prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktów pracowniczych wewnątrz Urzędu. Wspieramy proces poszukiwania rozwiązań w sytuacji oskarżenia o mobbing, w przypadku występowania sporów hierarchicznych czy problemów we współpracy w zespole.