Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego

Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego

Zespół Konsultacji Społecznych, partnerskiej organizacji Markert Mediacje, uczestniczy w realizowanym przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego projekcie pt. „Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego”, realizowanym w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy i finansowanym przez Fundację Batorego. Celem projektu jest opracować i przetestować w 3 dzielnicach Warszawy, a następnie dopracować i rozpropagować w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce model wsparcia partycypacji obywatelskiej - zagrożonej konfliktami lokalnymi. Poprowadziliśmy warsztaty wprowadzające dla urzędników warszawskich dzielnic oraz realizujemy w okresie marzec-listopad 2015 r działania pilotażowe w projekcie. Polegają one na wspieraniu urzędów dzielnic w wypracowywaniu rozwiązań bieżących sytuacji konfliktowych oraz pomoc w wypracowaniu procedur postępowania partycypacyjnego. Więcej o projekcie - czytaj tutaj.