Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Szkolenie dla mediatorów wewnętrznych Amica Wronki

Szkolenie dla mediatorów wewnętrznych Amica Wronki

W kwietniu br. Kinga Markert poprowadziła doroczne szkolenie uzupełniające dla mediatorów wewnętrznych Amica Wronki. Wdrożona w tej firmie w 2012 r mediacja, jako procedura rozwiązywania sporów związanych z odwołaniami pracowników w systemie ocen pracowniczych, przynosi niezwykłe rezultaty. W 2014 r wszystkie 23 prowadzone mediacje zakończyły się osiągnięciem porozumienia, czyli podpisaniem ugody. W 22 przypadkach była to ugoda pełna, w 1 przypadku ugoda częściowa. Oznacza to, że procedura odwoławcza zakończyła się na etapie mediacji w sposób satysfakcjonujący zarówno dla pracownika i przełożonego. Nie było konieczności przechodzenia do kolejnego etapu, polegającego na rozpatrzeniu odwołania przez przełożonego następnego szczebla. "Główną zaletą mediacji jest to, że umożliwia spokojną rozmowę między przełożonym a podwładnym. Pracownik ma poczucie wpływu - nie wszystko zależy od przełożonego." – mówi jeden z mediatorów Amica. Przeczytaj więcej o projekcie.