Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Konsultacje społeczne dla Centrum Lokalnego na Mokotowie

Konsultacje społeczne dla Centrum Lokalnego na Mokotowie

Stanisław Kordasiewicz, Tomasz Ołdak i Kinga Markert - członkowie zespołu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW oraz partnerzy w Konsultacje Społeczne współpracują z Urzędem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy opracowaniu koncepcji i przeprowadzeniu konsultacji społecznych mających na celu zaplanowanie centrum lokalnego na Mokotowie, obejmującego Skwer Stanisława Broniewskiego „Orszy” oraz park przed Pałacykiem Szustra. Centrum lokalne to miejsce przyjazne i bliskie, gdzie można się spotkać, spędzić ciekawie czas, zrobić zakupy. Łączy ludzi, buduje lokalną wspólnotę. Projekt realizowany jest na terenie kilku dzielnic Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Więcej o projekcie:  http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/przyjdz-na-skwer-zaplanuj-centrum-lokalne-przy-pulawskiej