Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start News Szkolenie dla specjalistów personalnych w Saint-Gobain Construction Products Polska

Szkolenie dla specjalistów personalnych w Saint-Gobain Construction Products Polska

There are no translations available.

Kinga Markert przygotowała i poprowadziła na zamówienie Saint-Gobain Construction Products Polska program szkoleniowy dla Partnerów Biznesowych i Menadżerów HR w zakresie zarządzania konfliktami pracowniczymi. Celem warszatu, poprzedzonego analizą potrzeb grupy, było przygotowanie uczestników do efektywnej współpracy z menadżerami w zakresie profilaktyki konfliktów i rozwiązywania sytuacji spornych oraz przygotowanie do stosowania elementów mediacji przy wspieraniu pracowników w samodzielnym wypracowywaniu rozwiązań w konflikcie. Szkolenie odbyło się w Warszawie w dn. 17-18.10.2013 r.

Więcej na temat warsztatu - Kinga Markert: tel. 601131743 lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Przeczytaj referencje