Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start News Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego

Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego

There are no translations available.

Zespół Konsultacji Społecznych, partnerskiej organizacji Markert Mediacje, uczestniczy w realizowanym przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego projekcie pt. „Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego”, realizowanym w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy i finansowanym przez Fundację Batorego. Celem projektu jest opracować i przetestować w 3 dzielnicach Warszawy, a następnie dopracować i rozpropagować w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce model wsparcia partycypacji obywatelskiej - zagrożonej konfliktami lokalnymi. Poprowadziliśmy warsztaty wprowadzające dla urzędników warszawskich dzielnic oraz realizujemy w okresie marzec-listopad 2015 r działania pilotażowe w projekcie. Polegają one na wspieraniu urzędów dzielnic w wypracowywaniu rozwiązań bieżących sytuacji konfliktowych oraz pomoc w wypracowaniu procedur postępowania partycypacyjnego. Więcej o projekcie - czytaj tutaj.