Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start News Szkolenie dla mediatorów wewnętrznych Amica Wronki

Szkolenie dla mediatorów wewnętrznych Amica Wronki

There are no translations available.

W kwietniu br. Kinga Markert poprowadziła doroczne szkolenie uzupełniające dla mediatorów wewnętrznych Amica Wronki. Wdrożona w tej firmie w 2012 r mediacja, jako procedura rozwiązywania sporów związanych z odwołaniami pracowników w systemie ocen pracowniczych, przynosi niezwykłe rezultaty. W 2014 r wszystkie 23 prowadzone mediacje zakończyły się osiągnięciem porozumienia, czyli podpisaniem ugody. W 22 przypadkach była to ugoda pełna, w 1 przypadku ugoda częściowa. Oznacza to, że procedura odwoławcza zakończyła się na etapie mediacji w sposób satysfakcjonujący zarówno dla pracownika i przełożonego. Nie było konieczności przechodzenia do kolejnego etapu, polegającego na rozpatrzeniu odwołania przez przełożonego następnego szczebla. "Główną zaletą mediacji jest to, że umożliwia spokojną rozmowę między przełożonym a podwładnym. Pracownik ma poczucie wpływu - nie wszystko zależy od przełożonego." – mówi jeden z mediatorów Amica. Przeczytaj więcej o projekcie.