Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start News Konsultacje społeczne dla Centrum Lokalnego na Mokotowie

Konsultacje społeczne dla Centrum Lokalnego na Mokotowie

There are no translations available.

Stanisław Kordasiewicz, Tomasz Ołdak i Kinga Markert - członkowie zespołu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW oraz partnerzy w Konsultacje Społeczne współpracują z Urzędem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy opracowaniu koncepcji i przeprowadzeniu konsultacji społecznych mających na celu zaplanowanie centrum lokalnego na Mokotowie, obejmującego Skwer Stanisława Broniewskiego „Orszy” oraz park przed Pałacykiem Szustra. Centrum lokalne to miejsce przyjazne i bliskie, gdzie można się spotkać, spędzić ciekawie czas, zrobić zakupy. Łączy ludzi, buduje lokalną wspólnotę. Projekt realizowany jest na terenie kilku dzielnic Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Więcej o projekcie:  http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/przyjdz-na-skwer-zaplanuj-centrum-lokalne-przy-pulawskiej