Case study - mediacje - spory zbiorowe

Case study: IPiN

There are no translations available.

Spór zbiorowy lekarzy i dyrekcji szpitala

W październiku 2007 konsultanci Markert Mediacje mediowali spór pomiędzy strajkującymi lekarzami a dyrekcją Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Po kilku tygodniach intensywnych rozmów: sześciu kilkugodzinnych sesjach mediacyjnych, spotkaniach „na osobności” z każdą ze stron, w dniu 31.10.07 strony w obecności mediatorów Markert Mediacje podpisały ugodę. W mediację zaangażowane były: Kinga Markert i Alicja Krata – mediatorzy oraz Agnieszka Polska – konsultant ds. restrukturyzacji.

Read more...