Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Our publications Czy zawsze warto być asertywnym?

Czy zawsze warto być asertywnym?

There are no translations available.

Personel i Zarządzanie numer 5/218 Maj 2008

"Asertywność weszła do kanonu zachowań, jakie trenuje się na szkoleniach dotyczących zarówno rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Szkolenia z asertywności dla konsultantów obsługi klienta czy sprzedawców stały się standardem lub wręcz obowiązkiem. Wydaje się, że powiedziano na ten temat już wszystko. Ta cenna umiejętność bywa jednak nadużywana lub rozumiana jednostronnie. Na własnym przykładzie, pokażę jak bezkrytycznie lub nieumiejętnie stosowana stała się porażką."

 kopia artykułu 196.26 KB