Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Our publications Etyka zawodu mediatora

Etyka zawodu mediatora

There are no translations available.

Gazeta Finansowa, 16-20.10.2009 r.

"Mediator powinien być osobą, która chce pomagać w rozwiązywaniu problemów i przywracaniu pokojowych stosunków. Musi być cierpliwy i skromny."

 Więcej 241.24 KB