Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Our publications Jak pomóc zwaśnionym pracownikom?

Jak pomóc zwaśnionym pracownikom?

There are no translations available.

Personel i Zarządzanie numer 4/217 Kwiecień 2008

"W interesie pracodawcy jest jak najszybsze rozwiązanie tego sporu tak, aby nie wpływał negatywnie na pozostałych pracowników oraz na wizerunek firmy. Molestowanie seksualne jest hasłem elektryzującym zarówno pracowników, jak i media. W tej sytuacji dobrze się stało, że pracownik zwrócił się najpierw do działu HR, a nie na przykład złożył pozew w sądzie."

 kopia artykułu 69.91 KB