Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Our publications Jak zarządzać zespołem trenerów wewnętrznych?

Jak zarządzać zespołem trenerów wewnętrznych?

There are no translations available.

Personel i Zarządzanie numer 6/219 Czerwiec 2008

"Zanim przystąpi się do budowy zespołu trenerów i jego strategii, należy poszukać odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Strategia zespołu trenerów powinna wspierać strategię całej firmy. Należy więc uzyskać od zarządu priorytety dotyczące kluczowych kompetencji pracowniczych i oczekiwania odnośnie do roli, jaką mają pełnić trenerzy wewnętrzni."

 kopia artykułu 90.60 KB