Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Our publications Komentarz do projektu Ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe

Komentarz do projektu Ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe

There are no translations available.

Gazeta Finansowa, Prawo i Biznes, 16-20.10.2009 r.

"Treść projektu ustawy, przygotowanej przez panie prof. Ewę Bieńkowską i prokurator Lidię Mazowiecką, członkinie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, jest w chwili obecnej konsultowana w środowisku czynnych mediatorów. Poszczególne zapisy budzą kontrowersje."

 kopia artykułu 392.94 KB