Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Our publications Konflikty w firmie - zagrożenie czy szansa na rozwój?

Konflikty w firmie - zagrożenie czy szansa na rozwój?

There are no translations available.

Personel PLUS, marzec 2014

Spory należą do porządku dziennego we wszystkich organizacjach. Zarządzanie konfliktami nie ma na celu całkowitego ich wyeliminowania, ale sprawienie, by różnica zdań stała się motorem zmiany na lepsze. Co raz więcej firm podąża w tym kierunku wprowadzając jasno zdefiniowane zasady postępowania w sytuacji sporów. Jak zamienić wysokie koszty konfliktów na wymierne dla firmy korzyści?

Kopia artykułu (1196 KB)