Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Our publications Wykorzystać możliwości. Rozwój kompetencji trenerów wewnętrznych - studium przypadku

Wykorzystać możliwości. Rozwój kompetencji trenerów wewnętrznych - studium przypadku

There are no translations available.

Personel i Zarządzanie numer 4/217 Kwiecień 2008, Biuletyn Informacji Szkoleniowych

"Rozszerzenie zakresu umiejętności i wiedzy trenerów wewnętrznych pozwala nie tylko osiągnąć lepszą efektywność szkoleń prowadzonych przez nich, ale także umożliwia zwiększenie tematyki kursów. Dzięki temu firma może sobie pozwolić na znacznie obniżenie kosztów szkoleń"

 kopia artykułu 662.53 KB