Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Our publications Wypracować kompromis. Jak pomóc negocjującym stronom osiągnąć porozumienie

Wypracować kompromis. Jak pomóc negocjującym stronom osiągnąć porozumienie

There are no translations available.

Personel i Zarządzanie numer 7/220 Lipiec 2008

"Najlepszym narzędziem rozwiązywania sytuacji spornych są negocjacje. Niezależnie czego dotyczą decyzje – transakcji handlowej, znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji lub rozwiązania konfliktu – bezpośredni udział stron, których sprawa dotyczy, jest najbardziej skuteczny. W myśl zasady „nic o nas bez nas” zaangażowanie się zainteresowanych w samodzielne znalezienie rozwiązania umożliwia satysfakcję i wpływa na trwałość podjętych decyzji. Negocjacje jednak nie zawsze się udają."

 kopia artykułu 1.11 MB