Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Our publications Za co odpowiada dział HR przy budowie strategii firmy?

Za co odpowiada dział HR przy budowie strategii firmy?

There are no translations available.

Personel i Zarządzanie numer 7/220 Lipiec 2008

"Praktyka pokazuje, że udział dyrektora personalnego w procesie strategicznym zależy od jego pozycji w firmie. Z drugiej zaś strony pozycję buduje się w wyniku pełnionej roli w kluczowych procesach organizacji. Tak więc udział w pracach dotyczących nowej strategii jest świetną szansą na pokazanie zarządowi, że HR jest częścią biznesu."

 kopia artykułu 152.04 KB