Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Publications about us Jak poprowadzić rozmowy, żeby doprowadzić do kompromisu

Jak poprowadzić rozmowy, żeby doprowadzić do kompromisu

There are no translations available.

Radio Pin, Dobry Program Gospodarczy - 14 listopad 2008 r.

"Bardzo trudno rozmawiać, jeśli strony pozostają przy swoich stanowiskach. ..."

 Posłuchaj wypowiedzi Kingi Markert w związku z rozmowami Komisji Trójstronnej na temat emerytur pomostowych 765.85 KB.