Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Publications about us Oddzielić ludzi od problemów. Rozmowa z Susan T. Wildau, światowym ekspertem i konsultantem w dziedzinie mediacji

Oddzielić ludzi od problemów. Rozmowa z Susan T. Wildau, światowym ekspertem i konsultantem w dziedzinie mediacji

There are no translations available.

Personel i Zarządzanie, luty 2009r.

"W przeszłości to kadra kierownicza podejmowała decyzje, a następnie ogłaszała je pracownikom. Począwszy od lat 60-tych w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się jednak olbrzymia zmiana, która polegała na stopniowym i coraz większym wzroście udziału pracowników i innych interesariuszy firmy w procesie podejmowania decyzji."

 Przeczytaj wywiad z Susan T. Wildau 4.60 MB.