Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start About us Publications about us Pójście menedżerów na swoje czasami kończy się wojną Arka zatapia firmę byłych pracowników

Pójście menedżerów na swoje czasami kończy się wojną Arka zatapia firmę byłych pracowników

There are no translations available.

Puls Biznesu, 5.09.2011 r.

"Nieuczciwa konkurencja jest bardzo trudna do zdefiniowania i udowodnienia, sprawy ciągną się latami. Często u podłoża sporu leży coś innego niż jest wymienione w pozwie np. emocje związane ze sposobem rozstania z firmą."

Przeczytaj artykuł nt. konfliktu pomiędzy firmami BZ WBK AM i Caspar AM, wraz z komentarzem mediatora Kingi Markert. 73KB