Start Training Training of trainers Coaching for trainers

Coaching trenerów

There are no translations available.

  • Ważnym etapem procesu rozwoju trenerów jest praca indywidualna z uczestnikami warsztatów.
  • Coaching odbywa się na podstawie wybranego przez uczestnika (lub zasugerowanego przez przełożonego) prowadzonego przez niego kursu lub jego fragmentu.
  • Uczestnik otrzymuje od prowadzącego coaching informację zwrotną na temat przygotowania i prowadzenia szkolenia oraz sugestie odnośnie ewentualnych modyfikacji. Jest to uzupełnieniem wniosków, jakie płyną z ćwiczeń podejmowanych w trakcie warsztatów p.t. „Umiejętności Trenerskie”. Obserwacja poprzedzona jest rozmową prowadzącego z trenerem, której celem jest ustalenie indywidualnego celu coachingu.
  • Po obserwacji następuje rozmowa coachingowa ustalająca mocne strony i obszary do rozwoju.
  • Każdy uczestnik otrzymuje raport na swój temat.

Zobacz też: Szkoła trenerów Warsztat „Zarządzanie szkoleniami” | Case study