Start Mediacje Co to są mediacje?

Co to są mediacje?

Mediacja

Mediacja to jedna z metod Alternatywnego Rozwiązywania Sporów — ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Jest to proces dobrowolny dla wszystkich stron konfliktu, w którym neutralny i bezstronny mediator wspiera negocjacje między stronami analizując zagadnienia i możliwości stron, a także pomaga sformułować porozumienie zabezpieczające interesy stron, tym samym dbając o zapewnienie trwałości porozumienia. Wyróżniamy dwa rodzaje mediacji: bezpośrednią (kiedy ma miejsce spotkanie zainteresowanych stron przy uczestnictwie mediatora) i pośrednią (kiedy strony nie spotykają się ze sobą, a mediator działa jako pośrednik).

Zasady mediacji

  • Poufność — obowiązuje mediatora. Strony najczęściej umawiają się, czy chcą zachować poufność omawianych kwestii oraz które kwestie będą poufnością objęte, a które nie oraz ewentualnie, jaki komunikat przekazują na zewnątrz, i do kogo będzie on skierowany.
    Strony uzgadniają też, czy w trakcie ewentualnego postępowania sądowego będą powoływać się na to co usłyszały podczas mediacji w przypadku, gdyby nie osiągnęły porozumienia drogą mediacji.
  • Bezstronność — mediator wrównym stopniu reprezentuje każdą ze stron, nie jest powiązany z żadną ze stron.
  • Neutralność — mediator nie może mieć korzyści związanej z wypracowaniem żadnego z możliwych rozwiązań konfliktu.
  • Dobrowolność — mediacja jest dobrowolna dla stron sporu i dla mediatora. Na każdym jej etapie można zrezygnować z udziału w mediacji
  • Akceptowalność — strony akceptują osobę mediatora, nie mają wątpliwości, co do jego bezstronności i neutralności. W innym przypadku strony powinny zwrócić się do innego mediatora.

Standardy prowadzenia mediacji

Nasi mediatorzy postępują zgodnie ze Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonymi przez Społeczną Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006.

Pobierz dokument opisujacy standardy (pdf)


Zobacz także: Moderowanie spotkań | Podejmowanie decyzji | Coaching menedżerski