Mediacje biznesowe - metody pracy

Schemat postępowania:

 • Zebranie informacji: diagnoza obecnej sytuacji i przyczyn, które do niej doprowadziły
 • Analiza sytuacji konfliktowej: zintegrowanie zebranych informacji i ich interpretacja
 • Ustalenie szczegółowych celów zmiany
 • Decyzja o sposobach interwencji
 • Wdrożenie
 • Ocena zmian
 • Ewentualne działania dodatkowe
 • Ewaluacja projektu
 • Wnioski na przyszłość

Przykładowe interwencje, które można podjąć w sytuacji konfliktu w miejscu pracy:

 • Mediacja pomiędzy wyodrębnionymi w fazie diagnozy stronami konfliktu/konfliktów
 • Doradztwo w sytuacji konfliktu, coaching, szkolenie
 • Moderowanie spotkań w celu wypracowania rozwiązań lub podjęcia decyzji
 • Zmiany organizacyjne dotyczące np. podziału klientów, procedur raportowania, składu zespołów, zmiana systemu motywacyjnego
 • Wypracowanie i zakomunikowanie norm i standardów pracy zespołu np. w trakcie warsztatu strategicznego dla zespołu
 • Rozmowa dyscyplinująca i ustalenie warunków dalszej współpracy z problemowym pracownikiem
 • Zwolnienie pracownika / przeniesienie pracownika na inne stanowisko

Zobacz także: Moderowanie spotkań | Podejmowanie decyzji | Coaching menedżerski