Start Mediacje Mediacje cywilne

Mediacje cywilne

Co to jest

Mediacja cywilna może być dla stron alternatywą postępowania sądowego.
Wprowadzona ustawą z 28.07.2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, instytucja mediacji odnosi się do ogółu spraw cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych).

Zalety

Mediacja cywilna pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć ponoszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Co najważniejsze, decyzje odnośnie rozwiązania danej sytuacji pozostawia stronom. Istnieje możliwość zatwierdzenia porozumienia mediacyjnego przez sąd i nadania mu klauzuli wykonalności.

Obszary naszego działania

Mediujemy np. spory związane z podziałem majątku i spadku, dotyczące ustanowienia alimentów, roszczenia o odszkodowania, konflikty sąsiedzkie i związane ze wspólnotami mieszkaniowymi, a także spory gospodarcze np. między wykonawcą a klientem itp.


Zobacz także: Moderowanie spotkań | Podejmowanie decyzji | Coaching menedżerski