Start Mediacje Mediacje rodzinne i rozwodowe

Mediacje rodzinne i rozwodowe

Obszary naszego działania

  • Mediacja rodzinna odbywa się w sytuacji konfliktów małżeńskich (pomiędzy małżonkami / partnerami) i rodzicielskich (spory między rodzicami a dziećmi). Pokojowe rozwiązanie sporu jest tu ważne, ponieważ strony pozostają ze sobą w bliskiej i trwałej relacji. Od wzajemnie akceptowanego porozumienia zależy często dalsze funkcjonowanie rodziny.
  • Mediacja może być też najlepszym narzędziem w sytuacji rozwodu i separacji małżonków, gdy strony muszą ustalić podział majątku dorobkowego objętego własnością małżeńską, opiekę nad dziećmi, wysokość alimentów, itp.

Regulacje prawne

Mediacje rodzinne w kodeksie postępowania cywilnego zostały uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego w artykułach: 436 kpc, 4452 kpc, 5702 kpc i 1831 kpc. Zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania cywilnego istnieje możliwość dokonania ustaleń w drodze mediacji na zgodny wniosek stron przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Zawsze jest to proces dobrowolny, a mediatora obowiązuje poufność, również w stosunku do sądu. W przypadku zawarcia ugody sąd przeprowadza postępowanie, co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

Zalety

Postępowanie rozwodowe w przypadku, gdy do sądu trafia ugoda mediacyjna trwa szybciej i zazwyczaj pozwala uniknąć dużych kosztów finansowych i emocjonalnych, związanych z zaognieniem sporu. Mediacja rozwodowa pozwala na kontynuowanie relacji pomiędzy rozstającą się parą w oparciu o więzi i role rodzicielskie, a nie, jak w trakcie trwania związku, małżeńskie.
Mediacja rodzinna nie wyklucza korzystania z pomocy innych ekspertów: psychoterapeutów, prawników, psychologów rozwojowych.


Zobacz także: Moderowanie spotkań | Podejmowanie decyzji | Coaching menedżerski