Start Mediacje Mediacje sądowe

Mediacje sądowe

Regulacje prawne

Zgodnie z prawem od 1998 roku sądy karne i od 2006 sądy cywilne mają możliwość kierowania spraw do postępowania mediacyjnego. W przypadku spraw karnych ewentualne pojednanie poszkodowanego i sprawcy brane jest pod uwagę w dalszych decyzjach sądu odnośnie sprawy np. umorzenie sprawy, warunkowe jej zawieszenie, uwzględnienie faktu pojednania się stron w wyroku sądowym itp.

W przypadku postępowania cywilnego ugoda po zatwierdzeniu przez sąd nabiera mocy prawnej, równoważnej z orzeczeniem sądowym rozstrzygającym spór. Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności może stanowić bezpośrednią podstawę do prowadzenia egzekucji.

Decyzję o postępowaniu mediacyjnym w trakcie postępowania karnego podejmuje policja, prokuratura, sąd. Może odbywać się też na wniosek strony. W przypadku postępowania cywilnego inicjatywa należy do sądu lub mediacja odbywa się na wniosek strony lub jej pełnomocnika.

Mediacja może również odbywać się w sprawach nieletnich sprawców czynu karalnego (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich). Sędzia sądu rodzinnego i nieletnich może skierować do mediacji każdą sprawę pod warunkiem, że sprawca i pokrzywdzony wyraża na to zgodę.

Obszary naszego działania

Od wielu lat pracujemy na zlecenie sądów. Nasi mediatorzy figurują na liście stałych mediatorów sądowych w sprawach cywilnych prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i w Poznaniu. Ugody zawarte w naszej obecności jednały strony konfliktu i kończyły często wieloletnie spory sądowe.

Zalety mediacji sądowych

Zaletą mediacji jest to, że rozwiązanie zostało wypracowane i zaakceptowane przed obie strony sporu w przeciwieństwie do arbitralnego wyroku sądowego. Proces mediacji trwa też zazwyczaj dużo krócej niż postępowanie sądowe. Pozwala w szybki sposób zamknąć spór, nie dopuszczając do jego dalszej eskalacji, jak to się dzieje w trakcie zbierania dowodów, szukania winnych itp.

Strony mogą też zwrócić się do sądu o zatwierdzenie porozumienia zawartego w obecności mediatora bez rozpoczynania postępowania (tzw. ugoda pozasądowa).


Zobacz także: Moderowanie spotkań | Podejmowanie decyzji | Coaching menedżerski