Start Mediacje Systemy Zarządzania Konfliktami

Systemy Zarządzania Konfliktami

Pomagamy firmom, organizacjom i instytucjom w usprawnieniu procedur rozwiązywania sporów pomiędzy: pracownikami, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pracowniczymi, z klientami i kontrahentami lub z innymi organizacjami. Celem procesu budowy lub usprawnienia obecnego systemu zarządzania konfliktami jest:

 • stworzenie oszczędnych, wydajnych i powszechnie akceptowanych zasad postępowania
 • budowa kultury organizacyjnej
 • zmniejszenie częstości występowania konfliktów i innych zachowań pracowników wywołanych przez stres i obniżone morale (np. absencja, obniżona produktywność).

Etapy pracy

Zazwyczaj proponujemy następujące etapy działania w ścisłej współpracy z wewnętrznym zespołem projektowym:

 1. Zidentyfikowanie dotychczasowych sporów i diagnoza ich przyczyn
 2. Przegląd obecnych procedur zarządzania konfliktami i ocena ich efektywności
 3. Określenie dostępnych narządzi zarządzania konfliktami (coaching, doradztwo, konsultacje, negocjacje, mediacja, moderowanie sesji rozwiązywania problemów, panele dyskusyjne, itp.)
 4. Zaprojektowanie procedur adekwatnych do pojawiających się problemów
 5. Konsultacje wewnętrzne projektu systemu (wewnętrzni odbiorcy, zarząd, prawnicy, itp.)
 6. Opracowanie planu wdrożenia
 7. Zidentyfikowanie nowych kompetencji i szkolenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu
 8. Uzyskanie akceptacji systemu wśród potencjalnych użytkowników
 9. Wdrożenie, ewaluacja, ewentualne zmiany

Przeczytaj artykuł o wdrożeniu modelowego systemu zarządzania konfliktami w Levi Strauss .