Start Mediacje Moderowanie spotkań

Moderowanie Spotkań

Problem / obszar naszego działania

Nieproduktywne spotkania biznesowe. Strata czasu, niekończące się „bicie piany”, brak spisanych postanowień, nieosiągnięcie celu, walka o głos, niemerytoryczne popisy lub brak zaangażowania uczestników.

Nasza rola

Oferujemy prowadzenie procedury spotkania przez moderatora, czyli neutralną osobę, której zadaniem jest:

Neutralność moderatora polega na tym, że nie jest on stroną spotkania, nie zabiera głosu w dyskusjach odnośnie kwestii merytorycznych, nie ma interesu w żadnym konkretnym rozwiązaniu. Jego jedynym celem jest dbanie o procedurę spotkania i pomoc w osiągnięciu założonych celów.

Referencje:

Kiedy przydaje się pomoc moderatora

  • w procesie podejmowania decyzji lub rozwiązywania problemu
  • podczas negocjacji np. ze związkami zawodowymi
  • w trakcie konferencji lub warsztatów
  • podczas spotkań zarządu
  • w procesie planowania strategicznego
  • gdy są planowane i wdrażane zmiany organizacyjne

Zalety

Zatrudnienie neutralnego moderatora pozwala oszczędzić czas i osiągnąć lepsze efekty spotkań, co przekłada się na wymierne korzyści dla firmy.


Zobacz także: Coaching menedżerski | Mediacje biznesowe | Szkolenie pracowników