Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start O firmie Napisaliśmy Jak zarządzać zespołem trenerów wewnętrznych?

Jak zarządzać zespołem trenerów wewnętrznych?

Personel i Zarządzanie numer 6/219 Czerwiec 2008

"Zanim przystąpi się do budowy zespołu trenerów i jego strategii, należy poszukać odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Strategia zespołu trenerów powinna wspierać strategię całej firmy. Należy więc uzyskać od zarządu priorytety dotyczące kluczowych kompetencji pracowniczych i oczekiwania odnośnie do roli, jaką mają pełnić trenerzy wewnętrzni."

 kopia artykułu 90.60 KB