Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start O firmie Napisaliśmy Konflikty w firmie - zagrożenie czy szansa na rozwój?

Konflikty w firmie - zagrożenie czy szansa na rozwój?

Personel PLUS, marzec 2014

Spory należą do porządku dziennego we wszystkich organizacjach. Zarządzanie konfliktami nie ma na celu całkowitego ich wyeliminowania, ale sprawienie, by różnica zdań stała się motorem zmiany na lepsze. Co raz więcej firm podąża w tym kierunku wprowadzając jasno zdefiniowane zasady postępowania w sytuacji sporów. Jak zamienić wysokie koszty konfliktów na wymierne dla firmy korzyści?

Kopia artykułu (1196 KB)