Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start O firmie Napisaliśmy Wypracować kompromis. Jak pomóc negocjującym stronom osiągnąć porozumienie

Wypracować kompromis. Jak pomóc negocjującym stronom osiągnąć porozumienie

Personel i Zarządzanie numer 7/220 Lipiec 2008

"Najlepszym narzędziem rozwiązywania sytuacji spornych są negocjacje. Niezależnie czego dotyczą decyzje – transakcji handlowej, znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji lub rozwiązania konfliktu – bezpośredni udział stron, których sprawa dotyczy, jest najbardziej skuteczny. W myśl zasady „nic o nas bez nas” zaangażowanie się zainteresowanych w samodzielne znalezienie rozwiązania umożliwia satysfakcję i wpływa na trwałość podjętych decyzji. Negocjacje jednak nie zawsze się udają."

 kopia artykułu 1.11 MB