Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start O firmie Napisaliśmy

Napisaliśmy

Konflikty w firmie - zagrożenie czy szansa na rozwój?

Personel PLUS, marzec 2014

Spory należą do porządku dziennego we wszystkich organizacjach. Zarządzanie konfliktami nie ma na celu całkowitego ich wyeliminowania, ale sprawienie, by różnica zdań stała się motorem zmiany na lepsze. Co raz więcej firm podąża w tym kierunku wprowadzając jasno zdefiniowane zasady postępowania w sytuacji sporów. Jak zamienić wysokie koszty konfliktów na wymierne dla firmy korzyści?

Kopia artykułu (1196 KB)

Komentarz do projektu Ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe

Gazeta Finansowa, Prawo i Biznes, 16-20.10.2009 r.

"Treść projektu ustawy, przygotowanej przez panie prof. Ewę Bieńkowską i prokurator Lidię Mazowiecką, członkinie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, jest w chwili obecnej konsultowana w środowisku czynnych mediatorów. Poszczególne zapisy budzą kontrowersje."

 kopia artykułu 392.94 KB

Etyka zawodu mediatora

Gazeta Finansowa, 16-20.10.2009 r.

"Mediator powinien być osobą, która chce pomagać w rozwiązywaniu problemów i przywracaniu pokojowych stosunków. Musi być cierpliwy i skromny."

 Więcej 241.24 KB

Konflikty pracownicze i biznesowe

Newsletter HR i Prawa Pracy, Wolters Kluwer Polska, 2009-05-06

"Proces sądowy nie musi być jedynym wyjściem, nawet w ostrych konfliktach biznesowych. Zawsze warto podjąć próbę negocjacji. Jeśli strony nie są w stanie samodzielnie się porozumieć, kolejnym krokiem mogą być mediacje." Więcej

Lepiej się dogadać - Program Rozwiązywania Konfliktów w Levi Strauss & Co

Kompendium Kadry, marzec 2009

"Wdrożenie systemu rozwiązywania konfliktów w organizacji musi wspierać wizję i wartości firmy. Punktem wyjścia powinno też być powiązanie umiejętności dobrego zarządzania konfliktami z realizacją celów biznesowych."

 kopia artykułu 366.92 KB

Czy zawsze warto organizować spotkania wigilijne?

Personel i Zarządzanie numer 12/225 Grudzień 2008

"Spotkania wigilijne należą do tradycji w większości organizacji. Przystępując do organizowania kolejnego, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób traktują je pracownicy. Czy są dla nich ważnym elementem kultury firmy, czy raczej obowiązkiem, który trzeba odbębnić ze sztucznym uśmiechem?"

 kopia artykułu 71.40 KB

Jak przygotowac i poprowadzić efektywne spotkanie?

Personel i Zarządzanie numer 11/224 Listopad 2008

"Są trzy, proste zasady, które warto przestrzegać, aby nie mnożyć niepotrzebnych spotkań firmowych. Zasada nr 1: Wtedy, gdy niezbędne. Zanim podejmiesz decyzję dotyczącą spotkania, określ efekt, jaki chcesz uzyskać. Zastanów się, czy rzeczywiście spotkanie jest najlepszym na to sposobem?"

 kopia artykułu 72.34 KB

Co zrobić z pracownikiem, który nie wykazuje chęci do pracy?

Personel i Zarządzanie numer 10/223 Październik 2008

"Zwalnianie jest jednym z trudniejszych zadań kierowniczych. Wtedy właśnie przechodzi się menedżerski „chrzest bojowy” – poddane są weryfikacji kompetencje i klasa,zarówno przełożonego, jak i firmy – pracodawcy.Nie ułatwia tego panująca w Polsce niska kultura zwalniania. Często uwaga zwracana jest tylko, i to w najlepszych przypadkach, na postępowanie zgodne z prawem pracy. Zapomina się o relacjach,emocjach i wzajemnych interesach w trakcie i po zakończeniu współpracy."

 kopia artykułu 75.92 KB

Uzdrowić relacje. Mediacja w sporze zbiorowym lekarzy i dyrekcji szpitala – studium przypadku

Personel i Zarządzanie numer 9/222 Wrzesień 2008

"Historia strajku lekarzy w jednym z warszawskich szpitali pokazała, że mediacja to skuteczny sposób na rozwiązywanie sporu zbiorowego. Wprowadzenie do negocjacji trzeciej, neutralnej strony – mediatorów – pomogło w wypracowaniu porozumienia. Zamiast eskalowania konfliktu,uwaga stron została skierowana na rozwiązanie wspólnego problemu. Uniknięto w ten sposób rozszerzenia akcji strajkowej i dezorganizacji pracy szpitala."

 kopia artykułu 234.27 KB

Interwencja w spór. Rola mediacji w prawie pracy i sporach zbiorowych

Personel i Zarządzanie numer 8/221 Sierpień 2008

"Eskalacja sporów pracowniczych stanowi zagrożenie dla biznesu. Nadwyrężany jest wizerunek firmy, jako atrakcyjnego pracodawcy, a procesy sądowe mogą skutkować utrudnioną rekrutacją, utratą pracowników oraz kłopotami z pozyskaniem i utrzymaniem talentów. Gdy strony sporu nie są w stanie samodzielnie się porozumieć,dobrym rozwiązaniem może być rozpoczęcie mediacji."

 kopia artykułu 538.99 KB

Wypracować kompromis. Jak pomóc negocjującym stronom osiągnąć porozumienie

Personel i Zarządzanie numer 7/220 Lipiec 2008

"Najlepszym narzędziem rozwiązywania sytuacji spornych są negocjacje. Niezależnie czego dotyczą decyzje – transakcji handlowej, znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji lub rozwiązania konfliktu – bezpośredni udział stron, których sprawa dotyczy, jest najbardziej skuteczny. W myśl zasady „nic o nas bez nas” zaangażowanie się zainteresowanych w samodzielne znalezienie rozwiązania umożliwia satysfakcję i wpływa na trwałość podjętych decyzji. Negocjacje jednak nie zawsze się udają."

 kopia artykułu 1.11 MB

Co zrobić, by szkolenie było efektywne?

Personel i Zarządzanie numer 9/222 Wrzesień 2008

"Boom na szkolenia ułatwiła polityka unijna i możliwość zdobycia dofinansowania na rozwój kadry. Niestety, jak wynika z moich obserwacji, realizowane programy są często zmarnotrawionym czasem. Szkolenia organizuje się, bo tak wypada, a ich zakresy ustalane są dość przypadkowo. Głównym tego powodem jest brak dostosowania programów do potrzeb rozwojowych szkolonych pracowników."

 kopia artykułu 1.55 MB

Co robić, by grupowo rozwiązać problem?

Personel i Zarządzanie numer 8/221 Sierpień 2008

"Dzięki pracy grupy można wypracować wiele decyzji i skutecznie rozwiązać najbardziej złożone problemy. Równocześnie są sytuacje, w których najlepiej poradzi sobie jedna osoba. Stąd na początku ważne jest rozważenie, kiedy grupowo, a kiedy indywidualnie."

 kopia artykułu 124.34 KB

Za co odpowiada dział HR przy budowie strategii firmy?

Personel i Zarządzanie numer 7/220 Lipiec 2008

"Praktyka pokazuje, że udział dyrektora personalnego w procesie strategicznym zależy od jego pozycji w firmie. Z drugiej zaś strony pozycję buduje się w wyniku pełnionej roli w kluczowych procesach organizacji. Tak więc udział w pracach dotyczących nowej strategii jest świetną szansą na pokazanie zarządowi, że HR jest częścią biznesu."

 kopia artykułu 152.04 KB

Jak zarządzać zespołem trenerów wewnętrznych?

Personel i Zarządzanie numer 6/219 Czerwiec 2008

"Zanim przystąpi się do budowy zespołu trenerów i jego strategii, należy poszukać odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Strategia zespołu trenerów powinna wspierać strategię całej firmy. Należy więc uzyskać od zarządu priorytety dotyczące kluczowych kompetencji pracowniczych i oczekiwania odnośnie do roli, jaką mają pełnić trenerzy wewnętrzni."

 kopia artykułu 90.60 KB

Czy zawsze warto być asertywnym?

Personel i Zarządzanie numer 5/218 Maj 2008

"Asertywność weszła do kanonu zachowań, jakie trenuje się na szkoleniach dotyczących zarówno rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Szkolenia z asertywności dla konsultantów obsługi klienta czy sprzedawców stały się standardem lub wręcz obowiązkiem. Wydaje się, że powiedziano na ten temat już wszystko. Ta cenna umiejętność bywa jednak nadużywana lub rozumiana jednostronnie. Na własnym przykładzie, pokażę jak bezkrytycznie lub nieumiejętnie stosowana stała się porażką."

 kopia artykułu 196.26 KB

Wykorzystać możliwości. Rozwój kompetencji trenerów wewnętrznych - studium przypadku

Personel i Zarządzanie numer 4/217 Kwiecień 2008, Biuletyn Informacji Szkoleniowych

"Rozszerzenie zakresu umiejętności i wiedzy trenerów wewnętrznych pozwala nie tylko osiągnąć lepszą efektywność szkoleń prowadzonych przez nich, ale także umożliwia zwiększenie tematyki kursów. Dzięki temu firma może sobie pozwolić na znacznie obniżenie kosztów szkoleń"

 kopia artykułu 662.53 KB

Jak pomóc zwaśnionym pracownikom?

Personel i Zarządzanie numer 4/217 Kwiecień 2008

"W interesie pracodawcy jest jak najszybsze rozwiązanie tego sporu tak, aby nie wpływał negatywnie na pozostałych pracowników oraz na wizerunek firmy. Molestowanie seksualne jest hasłem elektryzującym zarówno pracowników, jak i media. W tej sytuacji dobrze się stało, że pracownik zwrócił się najpierw do działu HR, a nie na przykład złożył pozew w sądzie."

 kopia artykułu 69.91 KB

Co zrobić, gdy podwładny często się spóźnia?

Personel i Zarządzanie numer 4/217 Kwiecień 2008

"Warto podjąć kolejną próbę rozmowy z podwładnym. Zanim jednak to zrobisz, zdefiniuj problem i cel, jaki chcesz osiągnąć. Poszukaj odpowiedzi na kilka pytań."

 kopia artykułu 311.36 KB

Jak być mediatorem dla swoich pracowników?

Personel i Zarządzanie numer 3/216 Marzec 2008

Rozstrzyganie sporów za pracowników, czyli podejmowanie za nich decyzji odnośnie do rozwiązania, prawie zawsze kończy się fiaskiem. Niezależnie od tego, jak bardzo będziesz starał się być sprawiedliwym, po wydaniu "wyroku", podobnie jak z sądu, od szefa wychodzą wygrany i przegrany. W większości przypadków powoduje to dalsze nasilenie konfliktu, a Ty wciąż masz problem i musisz słuchać narzekań w zespole.