Start Szkolenia Szkolenia pracowników

Szkolenia Pracowników

Kryzys i konflikt w organizacji może być powiązany z brakiem odpowiednich kompetencji pracowników.

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w szkoleniu pracowników. Obejmuje ono zarówno pracę wewnątrz firm - w departamentach zarządzania zasobami ludzkimi, jak i działanie z pozycji zewnętrznych konsultantów i trenerów.

Konstruując ofertę rozwojową dla pracowników zawsze zaczynamy od zdefiniowania celów biznesowych danego projektu. Ustalamy, w jaki sposób szkolenie, czy inne działanie rozwojowe ma wspierać i realizować strategiczne cele przedsiębiorstw. Badamy potrzeby szkoleniowe . Następnie w tym kontekście inicjujemy, wspieramy i monitorujemy proces szkoleniowy.

Nasza oferta obejmuje następujące obszary:


Zobacz także: Mediacje biznesowe | Spory zbiorowe | Wsparcie kadry kierowniczej