Start Szkolenia Coaching menedżerski

Coaching menedżerski

Oferujemy:

Coaching - długofalowa współpraca polegająca na osiągnięciu wspólnie zdefiniowanego celu dotyczącego rozwoju umiejętności menadżerskich, takich jak np.: umiejętność motywowania pracowników, radzenie sobie w sytuacji konfliktów, mediowanie sporów, prowadzenie rozmów dyscyplinujących, sposoby efektywnej komunikacji z podwładnymi, innymi menadżerami, przełożonymi, itp. Coaching pozwala na nauczenie się i  trenowanie pod superwizją technik komunikacyjnych takich jak: słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, zadawanie skutecznych pytań, perswazji.

Konsultacje - zazwyczaj związane są z konkretną sytuacją, mają pomóc menedżerowi rozwiązać trudną dla niego sytuację, np. poradzić sobie z konfliktem, zwolnić pracownika, podjąć trudną decyzję.


Zobacz także: Mediacje biznesowe | Spory zbiorowe | Wsparcie kadry kierowniczej