Start Szkolenia Inne szkolenia "szyte na miarę"

Szkolenia "szyte na miarę"

Od kilkunastu lat szkolimy pracowników, zarówno jako trenerzy wewnętrzni, jak i zewnętrzni partnerzy naszych klientów. Zawsze staramy się jak najlepiej wykorzystać powierzony nam czas. Mimo to – nie przeceniamy roli szkoleń. Zdajemy sobie sprawę, że są tylko fragmentem całego spektrum oddziaływań mogących wpłynąć na rozwój pracownika.

Pracując nad powierzonym nam programem szkoleniowym, zawsze zaczynamy od zdefiniowania celów biznesowych, czyli odpowiedzi na pytanie, jak dane szkolenie ma pomóc w realizacji celów strategicznych firmy. Do tego potrzebna jest analiza potrzeb zrobiona we współpracy z klientem. W prowadzonych przez nas szkoleniach koncentrujemy się na umiejętnościach a nie wiedzy. Dajemy narzędzia i pokazujemy, jak je stosować w swoim środowisku pracy.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu m.in. następujących programów szkoleniowych:

  • Zarządzanie ludźmi (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola)
  • Ocena pracowników
  • Zarządzanie szkoleniami
  • Przygotowanie i prowadzenie profesjonalnych prezentacji
  • Szkolenie trenerów
  • Prowadzenie i moderowanie spotkań
  • Rozwiązywanie konfliktów i zapobieganie ich eskalacji
  • Umiejętności mediacyjne w rozwiązywaniu konfliktów.

Zobacz także: Mediacje biznesowe | Spory zbiorowe | Wsparcie kadry kierowniczej