Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia

Wydarzenia

Szkolimy kadrę kierowniczą Ecolab Services

W grudniu 2015 i styczniu 2016 przeszkoliliśmy kadrę kierowniczą amerykańskiej firmy Ecolab Services Poland. Mieliśmy przyjemność podzielenia się z uczestnikami naszymi kompetencjami w zakresie:

  • diagnozy sytuacji konfliktowej i wyboru optymalnej ścieżki postępowania
  • wspierania pracowników w samodzielnym i pokojowym znajdowaniu rozwiązań
  • stosowania elementów mediacji w rozmowach z pracownikami.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat prowadzonych przez nas szkoleń dla menadżerów. Referencje Ecolab można przeczytać tutaj.

Konsultacje społeczne dla Centrum Lokalnego na Mokotowie

Stanisław Kordasiewicz, Tomasz Ołdak i Kinga Markert - członkowie zespołu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW oraz partnerzy w Konsultacje Społeczne współpracują z Urzędem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy opracowaniu koncepcji i przeprowadzeniu konsultacji społecznych mających na celu zaplanowanie centrum lokalnego na Mokotowie, obejmującego Skwer Stanisława Broniewskiego „Orszy” oraz park przed Pałacykiem Szustra. Centrum lokalne to miejsce przyjazne i bliskie, gdzie można się spotkać, spędzić ciekawie czas, zrobić zakupy. Łączy ludzi, buduje lokalną wspólnotę. Projekt realizowany jest na terenie kilku dzielnic Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Więcej o projekcie:  http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/przyjdz-na-skwer-zaplanuj-centrum-lokalne-przy-pulawskiej

Mediatorzy policyjni w konfliktach pracowniczych

Kinga Markert i Katarzyna Kamińska w grudniu 2015 r. przeprowadziły 3 dniowe szkolenie dla psychologów zatrudnionych w strukturach Policji. Zgodnie z rozporządzeniem Komendanta Głównego Policji psychologowie pełnią funkcję mediatorów wewnętrznych w konfliktach pomiędzy 100 000 pracowników zatrudnionych w Policji. Konsultantki Markert Mediacje pomogły również opracować podręcznik Mediatora Policyjnego oraz zasady wdrożenia projektu. Referencje przeczytaj tutaj.

Szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

W dniach 28 i 29 kwietnia 2015 r. Kinga Markert z ramienia Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów poprowadziła warsztat pt. „Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy” dla ponad 40 pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z dużym zainteresowaniem tym szkoleniem, jego druga edycja odbędzie się w dniach 9 i 10 czerwca br.

Szkolenie dla mediatorów wewnętrznych Amica Wronki

W kwietniu br. Kinga Markert poprowadziła doroczne szkolenie uzupełniające dla mediatorów wewnętrznych Amica Wronki. Wdrożona w tej firmie w 2012 r mediacja, jako procedura rozwiązywania sporów związanych z odwołaniami pracowników w systemie ocen pracowniczych, przynosi niezwykłe rezultaty. W 2014 r wszystkie 23 prowadzone mediacje zakończyły się osiągnięciem porozumienia, czyli podpisaniem ugody. W 22 przypadkach była to ugoda pełna, w 1 przypadku ugoda częściowa. Oznacza to, że procedura odwoławcza zakończyła się na etapie mediacji w sposób satysfakcjonujący zarówno dla pracownika i przełożonego. Nie było konieczności przechodzenia do kolejnego etapu, polegającego na rozpatrzeniu odwołania przez przełożonego następnego szczebla. "Główną zaletą mediacji jest to, że umożliwia spokojną rozmowę między przełożonym a podwładnym. Pracownik ma poczucie wpływu - nie wszystko zależy od przełożonego." – mówi jeden z mediatorów Amica. Przeczytaj więcej o projekcie.

Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego

Zespół Konsultacji Społecznych, partnerskiej organizacji Markert Mediacje, uczestniczy w realizowanym przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego projekcie pt. „Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego”, realizowanym w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy i finansowanym przez Fundację Batorego. Celem projektu jest opracować i przetestować w 3 dzielnicach Warszawy, a następnie dopracować i rozpropagować w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce model wsparcia partycypacji obywatelskiej - zagrożonej konfliktami lokalnymi. Poprowadziliśmy warsztaty wprowadzające dla urzędników warszawskich dzielnic oraz realizujemy w okresie marzec-listopad 2015 r działania pilotażowe w projekcie. Polegają one na wspieraniu urzędów dzielnic w wypracowywaniu rozwiązań bieżących sytuacji konfliktowych oraz pomoc w wypracowaniu procedur postępowania partycypacyjnego. Więcej o projekcie - czytaj tutaj.

Moderujemy spotkania przygotowujące Budżet Partycypacyjny na rok 2016

Już kolejny rok Zespół Konsultacji Społecznych, siostrzanej organizacji Markert Mediacje, moderuje spotkania w ramach przygotowania budżetu partycypacyjnego dla m.st. Warszawie na rok 2016. Projekt realizowany jest pod auspicjami Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi moderatorzy w marcu 2015 poprowadzili 32 dyskusji publicznych dla mieszkańców oraz 15 spotkań preselekcyjnych dla autorów projektów w następujących warszawskich dzielnicach: Śródmieście, Ochota, Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów i Włochy. Więcej na temat projektu na stronach Miasta Warszawy: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/

Zajęcia na studiach podyplomowych z mediacji

W dniu 1 marca br Kinga Markert poprowadziła „Wprowadzenie do mediacji” – zajęcia dla studentów Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów 2014/15. Przeczytaj więcej na temat studiów.

Szkolenie dla pracowników OSCE / ODiHR

W lutym br roku Kinga Markert poprowadziła warsztat pt. „Mediacje pracownicze, czyli jak zarządzać w sytuacji konfliktu” dla pracowników działu personalnego międzynarodowej organizacji Organization for Security and Co-operation in Europe. Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji pracowników w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych.

Mediacje pracownicze dla Urzędu m.st. Warszawy

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przedłużyło z nami na kolejny rok umowę, która powierza nam prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktów pracowniczych wewnątrz Urzędu. Wspieramy proces poszukiwania rozwiązań w sytuacji oskarżenia o mobbing, w przypadku występowania sporów hierarchicznych czy problemów we współpracy w zespole.

Realizujemy konsultacje społeczne dla Rzecznika Praw Obywatelskich

Konsultacje Społeczne - koalicja firm Markert Mediacje i Consensus Way na zaproszenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowała i przeprowadziła konsultacje społeczne, dzięki którym zostanie opracowane końcowe sprawozdanie Rzecznika z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

W terminie listopad-grudzień 2014 r. Stanisław Kordasiewicz, Kinga Markert, Tomasz Ołdak i Anna Cybulko, przeprowadzili kilkanaście spotkań w czterech lokalizacjach: Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. Przez prawie dwa miesiące można było wziąć udział w konsultajach przez internet.

Celem konsultacji było poznanie opinii wszystkich zainteresowanych prawami oraz potrzebami osób z niepełnosprawnościami, dotyczących pierwszej wersji dokumentu przygotowanego przez Rzecznika. Konsultacje umożliwiły również zebranie dodatkowych informacji o kwestiach, które nie zostały zaprezentowane w przygotowanym dokumencie. Upowszechniły się do powszechnej debaty na temat wdrażania w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Adresatami konsultacji byli szczególnie:

  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
  • Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami
  • Pracownicy instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • Profesjonaliści, w tym: pracodawcy i organizacje pracodawców, pracownicy służby zdrowia, edukacji oraz pomocy społecznej, przedstawiciele transportu i architektury
  • Przedstawiciele środowisk akademickich.

Na podstawie zgłoszonych wniosków przygotowany został raport z konsultacji dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej o projekcie na stronach RPO: http://www.rpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo oraz Kinga Markert: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Klub Mediatorów, którego członkiem założycielem jest Kinga Markert, uczestniczy w procesie konsultacji projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Zgodnie z założeniami, celem ustawy bedzie "doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów jako skutecznej metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach między przedsiębiorcami. Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz zachęt ekonomicznych, które skłonić mają strony do prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego, a z drugiej strony zapewnić odpowiednią jakość usług mediacyjnych."
Projekt zawiera propozycje zmian przepisów przygotowane w Ministerstwie Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, biorąc pod uwagę Rekomendacje Zespołu do spraw systemowych metod rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, powołanego przez Ministra Gospodarki – w ramach wspólnej inicjatywy z Ministrem Sprawiedliwości. Zespół opracował katalog rozwiązań legislacyjnych oraz pozalegislacyjnych, które upowszechniają stosowanie mediacji i arbitrażu. Punkt wyjścia dla prac zespołu stanowił projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Przeczytaj więcej na temat założeń projektu ustawy na stronach rzadowego portalu konsultacji publicznych.

Moderujemy spotkania dla Urzędu Miasta Warszawa dotyczące budżetu partycypacyjnego.

Zespół Konsultacji Społecznych, siostrzanej organizacji Markert Mediacje, moderuje spotkania preselekcyjne oraz publiczne dyskusje stanowiących element przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015. Projekt realizowany jest pod auspicjami Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi moderatorzy w maju i czerwcu 2014 poprowadzą spotkania preselekcyjne dla autorów projektów oraz dyskusje publiczne z mieszkańcami nt. projektów (w sumie kilkadziesiąt spotkań).

Więcej na temat projektu na stronach Urzędu Miasta Warszawa.

Mediujemy spory pracownicze w Urzędzie m.st. Warszawy

Podpisaliśmy umowę ramową z Urzędem m.st. Warszawy na prowadzenie mediacji i moderowanie spotkań w sytuacji konfliktów pracowniczych. Mediatorzy Markert Mediacje będą wspierać proces poszukiwania rozwiązań w Urzędzie w sytuacji oskarżenia o mobbing lub w przypadku występowania konfliktów pracowniczych, hierarchicznych, czy problemów we współpracy w zespole.

Seminarium z mediacji w biznesie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Kinga Markert poprowadziła w dniu 27.10.2013 r. kolejną edycję zajęć ze studentami podyplomowych studiów "Negocjacje i Mediacje" Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Tematem seminarium była analiza doświadczeń praktycznych z zakresu mediacji biznesowych.

 

Szkolenie dla specjalistów personalnych w Saint-Gobain Construction Products Polska

Kinga Markert przygotowała i poprowadziła na zamówienie Saint-Gobain Construction Products Polska program szkoleniowy dla Partnerów Biznesowych i Menadżerów HR w zakresie zarządzania konfliktami pracowniczymi. Celem warszatu, poprzedzonego analizą potrzeb grupy, było przygotowanie uczestników do efektywnej współpracy z menadżerami w zakresie profilaktyki konfliktów i rozwiązywania sytuacji spornych oraz przygotowanie do stosowania elementów mediacji przy wspieraniu pracowników w samodzielnym wypracowywaniu rozwiązań w konflikcie. Szkolenie odbyło się w Warszawie w dn. 17-18.10.2013 r.

Więcej na temat warsztatu - Kinga Markert: tel. 601131743 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Przeczytaj referencje

Jubileuszowy Klub Mediatorów

30 września odbyło się dziesiąte z kolei, jubileuszowe spotkanie Klubu Mediatorów. Tematem były przygotowania do Międzynarodowego Dnia Mediacji (17.10 br.) oraz nowa inicjatywa członków Klubu - uruchomienie Salonu Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Gościem spotkania była Pani Sędzia Dorota Trautman, Koordynator d/s mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Celem Klubu Mediatorów, powstałego w roku 2009 z inicjatywy m.in Kingi Markert, zrzeszajacego w chwili obecnej ponad 60 członków, jest integracja środowiska mediatorów, wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności oraz praca nad rozwojem tej profesji.

Hotline - linia do konsultanta Markert Mediacje

Kontakt do Kingi Markert został udostępniony wszystkim pracownikom jednej z międzynarodowych firm informatycznych (projekt poufny) w ramach uruchomionego na okres 1,5 miesiąca hotline - linii kontaktowej do zewnętrznego konsultanta. Wypracowane wraz z Markert Mediacje rozwiązanie jest odpowiedzią na wyniki badania satysfakcji pracowników, w których to kilku anonimowych respondentów pozytywnie odpowiedziało na stwierdzenia dotyczące mobbingu. Hotline, dzięki zasadzie poufności, umożliwia zgłoszenie problemu osobom, które, z różnych powodów, nie są gotowe otwarcie go przedstawić w firmie. Celem działania linii kontaktowej jest znalezienie optymalnego wyjścia z sytuacji.

Prowadziliśmy szkolenie otwarte w Poznaniu

Kasia Kamińska i Kinga Markert poprowadziły kolejną edycję szkolenia otwartego p.t. „Mediacje pracownicze, czyli jak zarządzać w sytuacji konfliktu”. Odbyło się ono w dniach 12-13 wrzesień 2013 r w salach o niezwykłym klimacie Domu Mediacyjnego Antoszek Kamińska - poznańskiego ośrodka współpracującego z Markert Mediacje.

Opis szkolenia 12-13.09.2013 r. (pdf)

Oto kilka zdjęć z tego szkolenia oraz opinie jego uczestników. Jeśli chcesz porozmawiać z autorami poniższych opinii lub dowiedzieć się więcej na temat tego szkolenia, skontaktuj się z nami: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

"Poleciałabym takie szkolenie każdemu. Jest to doskonały wstęp, jeżeli zamierzamy podążać w kierunku mediacji. Pozwala dostrzec, jak odpowiedzialne jest to zadanie i jednocześnie trudne, ale też pokazuje ile satysfakcji możemy osiągnąć. Wspaniała atmosfera, konstruktywne opinie, wskazanie najważniejszych punktów. 2 dni to oczywiście stanowczo za mało, ale wiedza przekazana przez ten czas i doświadczenie poprzez warsztaty bardzo cenne. Wielkie brawa dla trenerów."

"Świetnie dobrany materiał szkoleniowy w przystępny sposób w krótkim terminie pokazuje w teorii i praktyce na czym polega mediacja (w ogóle i szefowska). Dobry balans prezentacji i ciekawych przykładów odegranych w grupach. Dynamika szkolenia i wielkość grupy są idealne. Daje poczucie, że możemy się rozwijać i próbować swoich umiejętności w tej trudnej dziedzinie."

"Zajęcia prowadzone są przez osoby z ogromnym doświadczeniem i to Wasze doświadczenie jest absolutnie bezcenne. Prowadzicie zajęcia z ogromna pasją i zaangażowaniem. Potraficie słuchać i bardzo trafnie komentować zadania, jakie wykonywałyśmy. Sprawiacie, że każdy w grupie czuje się ważny i zauważony - przynajmniej ja tak czułam. Jesteście bardzo rzetelne i profesjonalnie przygotowane (jestem pełna uznania dla wszystkich materiałów)."

Poznan 12-13.09.13  Poznan 12-13.09.2013  Poznan 12-13.09 2 m.13

Szkolenie dla mediatorów wewnętrznych PKO BP

W czerwcu i lipcu 2013 r. Kinga Markert i Katarzyna Kamińska szkolą Partnerów Biznesowych ds. Personalnych banku PKO BP z zakresu mediacji pracowniczych.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać u Kingi Markert, tel. 601131743