Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Szkolimy mediatorów wewnętrznych Amica Wronki

Szkolimy mediatorów wewnętrznych Amica Wronki

Kinga Markert i Katarzyna Kamińska przygotowały pracowników firmy Amica Wronki S.A. do pełnienia roli mediatorów wewnętrznych. Nowatorski w realiach polskich  firm projekt zakłada rozwiązywanie w drodze mediacji powstałych przy okazji rozmów oceniających konfliktów pomiędzy przełożonym a podwładnym. Prowadzony w marcu i kwietniu 2012 r. intensywny warsztat trwał 4 dni, a na koniec każdy z uczestników otrzymał spersonalizowaną informację zwrotną na temat swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w roli mediatora wewnętrznego.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać u Kingi Markert, tel. 601131743

Referencje do pobrania tu