Markert Mediation is a partner

CDR Associates

Recommended book

Recommended book: "Mediation. Practical strategies for resolving conflicts" Ch. W. Moore.

"Mediation. Practical strategies for resolving conflicts", Ch. W. Moore. Markert Mediacje is a partner of Polish edition.

Start News

News

Konsultacje społeczne dla Centrum Lokalnego na Mokotowie

There are no translations available.

Stanisław Kordasiewicz, Tomasz Ołdak i Kinga Markert - członkowie zespołu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW oraz partnerzy w Konsultacje Społeczne współpracują z Urzędem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy opracowaniu koncepcji i przeprowadzeniu konsultacji społecznych mających na celu zaplanowanie centrum lokalnego na Mokotowie, obejmującego Skwer Stanisława Broniewskiego „Orszy” oraz park przed Pałacykiem Szustra. Centrum lokalne to miejsce przyjazne i bliskie, gdzie można się spotkać, spędzić ciekawie czas, zrobić zakupy. Łączy ludzi, buduje lokalną wspólnotę. Projekt realizowany jest na terenie kilku dzielnic Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Więcej o projekcie:  http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/przyjdz-na-skwer-zaplanuj-centrum-lokalne-przy-pulawskiej

Szkolimy kadrę kierowniczą Ecolab Services

There are no translations available.

W grudniu 2015 i styczniu 2016 przeszkoliliśmy kadrę kierowniczą amerykańskiej firmy Ecolab Services Poland. Mieliśmy przyjemność podzielenia się z uczestnikami naszymi kompetencjami w zakresie:

  • diagnozy sytuacji konfliktowej i wyboru optymalnej ścieżki postępowania
  • wspierania pracowników w samodzielnym i pokojowym znajdowaniu rozwiązań
  • stosowania elementów mediacji w rozmowach z pracownikami.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat prowadzonych przez nas szkoleń dla menadżerów. Referencje Ecolab można przeczytać tutaj.

Mediatorzy policyjni w konfliktach pracowniczych

There are no translations available.

Kinga Markert i Katarzyna Kamińska w grudniu 2015 r. przeprowadziły 3 dniowe szkolenie dla psychologów zatrudnionych w strukturach Policji. Zgodnie z rozporządzeniem Komendanta Głównego Policji psychologowie pełnią funkcję mediatorów wewnętrznych w konfliktach pomiędzy 100 000 pracowników zatrudnionych w Policji. Konsultantki Markert Mediacje pomogły również opracować podręcznik Mediatora Policyjnego oraz zasady wdrożenia projektu. Referencje przeczytaj tutaj.

Szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

There are no translations available.

W dniach 28 i 29 kwietnia 2015 r. Kinga Markert z ramienia Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów poprowadziła warsztat pt. „Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy” dla ponad 40 pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z dużym zainteresowaniem tym szkoleniem, jego druga edycja odbędzie się w dniach 9 i 10 czerwca br.

Szkolenie dla mediatorów wewnętrznych Amica Wronki

There are no translations available.

W kwietniu br. Kinga Markert poprowadziła doroczne szkolenie uzupełniające dla mediatorów wewnętrznych Amica Wronki. Wdrożona w tej firmie w 2012 r mediacja, jako procedura rozwiązywania sporów związanych z odwołaniami pracowników w systemie ocen pracowniczych, przynosi niezwykłe rezultaty. W 2014 r wszystkie 23 prowadzone mediacje zakończyły się osiągnięciem porozumienia, czyli podpisaniem ugody. W 22 przypadkach była to ugoda pełna, w 1 przypadku ugoda częściowa. Oznacza to, że procedura odwoławcza zakończyła się na etapie mediacji w sposób satysfakcjonujący zarówno dla pracownika i przełożonego. Nie było konieczności przechodzenia do kolejnego etapu, polegającego na rozpatrzeniu odwołania przez przełożonego następnego szczebla. "Główną zaletą mediacji jest to, że umożliwia spokojną rozmowę między przełożonym a podwładnym. Pracownik ma poczucie wpływu - nie wszystko zależy od przełożonego." – mówi jeden z mediatorów Amica. Przeczytaj więcej o projekcie.

Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego

There are no translations available.

Zespół Konsultacji Społecznych, partnerskiej organizacji Markert Mediacje, uczestniczy w realizowanym przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego projekcie pt. „Wspomaganie Dialogu Obywatelskiego w Warunkach Konfliktu Lokalnego”, realizowanym w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy i finansowanym przez Fundację Batorego. Celem projektu jest opracować i przetestować w 3 dzielnicach Warszawy, a następnie dopracować i rozpropagować w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce model wsparcia partycypacji obywatelskiej - zagrożonej konfliktami lokalnymi. Poprowadziliśmy warsztaty wprowadzające dla urzędników warszawskich dzielnic oraz realizujemy w okresie marzec-listopad 2015 r działania pilotażowe w projekcie. Polegają one na wspieraniu urzędów dzielnic w wypracowywaniu rozwiązań bieżących sytuacji konfliktowych oraz pomoc w wypracowaniu procedur postępowania partycypacyjnego. Więcej o projekcie - czytaj tutaj.

Moderujemy spotkania przygotowujące Budżet Partycypacyjny na rok 2016

There are no translations available.

Już kolejny rok Zespół Konsultacji Społecznych, siostrzanej organizacji Markert Mediacje, moderuje spotkania w ramach przygotowania budżetu partycypacyjnego dla m.st. Warszawie na rok 2016. Projekt realizowany jest pod auspicjami Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi moderatorzy w marcu 2015 poprowadzili 32 dyskusji publicznych dla mieszkańców oraz 15 spotkań preselekcyjnych dla autorów projektów w następujących warszawskich dzielnicach: Śródmieście, Ochota, Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów i Włochy. Więcej na temat projektu na stronach Miasta Warszawy: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/

Zajęcia na studiach podyplomowych z mediacji

There are no translations available.

W dniu 1 marca br Kinga Markert poprowadziła „Wprowadzenie do mediacji” – zajęcia dla studentów Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów 2014/15. Przeczytaj więcej na temat studiów.

Szkolenie dla pracowników OSCE / ODiHR

There are no translations available.

W lutym br roku Kinga Markert poprowadziła warsztat pt. „Mediacje pracownicze, czyli jak zarządzać w sytuacji konfliktu” dla pracowników działu personalnego międzynarodowej organizacji Organization for Security and Co-operation in Europe. Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji pracowników w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych.

Organisational mediation for the City Hall of Warsaw

Centrum Komunikacji Społecznej (the Public Communication Centre) of the City Hall of Warsaw has extended the contract with Markert Mediacje for 2015. We continue to run mediation in internal personnel conflicts in the City Hall supporting the processes of finding amicable solutions in the situations of mobbing charges or manager / employee conflict or in case of team work disorder.

We run public consultations for Human Rights Defender

Konsultacje Społeczne - the coalition of two companies: Markert Mediacje and Consensus Way, regarding to Human Rights Defender Office order, designed and implemented the process of public consultation of the Ombudsman's report on implementation by the Polish government the regulations resulted from Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Read more about this project in Polish or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Public consultation of a draft law on promoting amicable dispute resolution methods

The Mediators Club, co-founded by Kinga Markert, takes part in public consultation process of a draft law on promoting amicable dispute resolution methods prepared by The Ministry of Economy. Its main objective is to promote mediation and amicable settlement of disputes in civil matters, including, among entrepreneurs. Document on February 12, 2015 was directed to public consultation and inter. Read more at: http://www.mg.gov.pl/Prawo+dla+przedsiebiorcy/Mediacje+i+arbitraz

We facilitate public debates for the City Hall of Warsaw dedicated to the participatory budgeting.

The team of Konsultacje Społeczne, the coalition of Markert Mediacje and Consensus Way, facilitate the meetings for the inhabitants dedicated to Participatory Budgeting for 2015. The goal is to help Warsaw people be actively involved in the budget creation process. The project is implemented under the auspices of The Center for Dispute and Conflict Resolution at the Faculty of Law and Administration. Our facilitators run over 50 debates in May and June 2014.

We mediate internal personnel conflicts in the City Hall of Warsaw

We have concluded an agreement with the City Hall of Warsaw about the mediation service in internal personnel disputes. Markert Mediacje mediators will support the processes of finding amicable solutions in the situations of mobbing charges or manager / employee conflict or in case of team work disorder.

Seminar on business mediation at the University of Social Sciences and Humanities

Kinga Markert conducted a seminar at the University of Social Sciences and Humanities for the students of the post-gradual studies in Negotiation and Mediation on the 27th of October 2013. The seminar was focused on the analysis of selected organisational mediation case studies derived from Kinga’s professional practice.

Szkolenie dla specjalistów personalnych w Saint-Gobain Construction Products Polska

There are no translations available.

Kinga Markert przygotowała i poprowadziła na zamówienie Saint-Gobain Construction Products Polska program szkoleniowy dla Partnerów Biznesowych i Menadżerów HR w zakresie zarządzania konfliktami pracowniczymi. Celem warszatu, poprzedzonego analizą potrzeb grupy, było przygotowanie uczestników do efektywnej współpracy z menadżerami w zakresie profilaktyki konfliktów i rozwiązywania sytuacji spornych oraz przygotowanie do stosowania elementów mediacji przy wspieraniu pracowników w samodzielnym wypracowywaniu rozwiązań w konflikcie. Szkolenie odbyło się w Warszawie w dn. 17-18.10.2013 r.

Więcej na temat warsztatu - Kinga Markert: tel. 601131743 lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Przeczytaj referencje

Jubileuszowy Klub Mediatorów

There are no translations available.

30 września odbyło się dziesiąte z kolei, jubileuszowe spotkanie Klubu Mediatorów. Tematem były przygotowania do Międzynarodowego Dnia Mediacji (17.10 br.) oraz nowa inicjatywa członków Klubu - uruchomienie Salonu Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Gościem spotkania była Pani Sędzia Dorota Trautman, Koordynator d/s mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Celem Klubu Mediatorów, powstałego w roku 2009 z inicjatywy m.in Kingi Markert, zrzeszajacego w chwili obecnej ponad 60 członków, jest integracja środowiska mediatorów, wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności oraz praca nad rozwojem tej profesji.

Hotline – contact line to an external consultant

The contact details to Kinga Markert were made accessible to all employees of an international IT company (confidential project). The hotline – the contact line to an external consultant, was opened for 1,5 months. This developed with Markert Mediacje solution is the company management board answer to the fact that a few anonymous employees in the satisfaction survey responded in the affirmative to statements about mobbing at work. Thanks to its confidentiality hotline enables the persons who for various reasons are not prepared to bring up a problem openly in the company report the issue. The purpose of this contact line is to find the optimal solution of the workplace problem.

We run the open training in Poznan

Kasia Kamińska i Kinga Markert conducted next edition of the open training “Labour mediation, or conflict management in the work place”. It took place on the 12 and 13 of September 2013 in a charming House of Mediation Antoszek Kamińska – the mediation centre in Poznan cooperating with Markert Mediacje.
Detailed description of the training (Polish version only)

Poznan 12-13.09.13 Poznan 12-13.09.2013 Poznan 12-13.09 2 m.13

Training for in-company mediators at PKO BP

In June and July 2013 Kinga Markert and Katarzyna Kamińska trained HR Business Partners at PKO Bank Polski in the area of employee mediation.
More information about the project can be obtained from Kinga Markert, tel. 601131743 or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .