Start Mediacje Mediacje biznesowe i pracownicze

Mediacje biznesowe i pracownicze

Nasza rola w mediacjach biznesowych i pracowniczych:

Pomagamy przejść przez sytuację konfliktu i kryzysu poprzez znalezienie i zrealizowanie najlepszego, najbardziej adekwatnego dla jej sytuacji rozwiązania. Jesteśmy praktykami biznesu - mamy wieloletnie doświadczenia pracy w strukturach przedsiębiorstw. Znamy od środka problemy korporacji, rozumiemy genezę powstawania konfliktów i wiemy, jakie błędy mogą pojawiać się przy podejmowaniu trudnych decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Wkraczając w sytuację konfliktu:

 • pomagamy stronom określić ich problemy i interesy
 • wdrażamy proces w wyniku, którego wypracowane są rozwiązania umożliwiające porozumienie w zgodzie z procedurami i polityką firmy
 • proponujemy mediację lub inne działania dążące do rozwiązania konfliktu
 • naszym celem jest dodatkowo wypracowanie sposobów dochodzenia do porozumienia w przyszłości, przy ewentualnych nowych konfliktach, bez pomocy strony trzeciej
 • pomagamy budować kulturę otwartej i konstruktywnej komunikacji w firmie

Rodzaje konfliktów - obszary naszego działania:

 • Konflikty pomiędzy pracownikami wszelkiego szczebla
 • Nieporozumienia pomiędzy pracownikami i ich szefami dotyczące spraw takich jak ocena pracy, dyscyplina, organizacja pracy, zachowania niepożądane w miejscu pracy itp.
 • Konflikty pomiędzy zespołami
 • Konflikty wewnątrz zespołów
 • Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne
 • Przewlekłe konflikty pomiędzy menadżerami każdego szczebla zarządzania
 • Spory pomiędzy firmami / instytucjami
 • Sprawy sporne związane z brakiem satysfakcji klienta

Szczegółowe zagadnienia


Zobacz także: Moderowanie spotkań | Podejmowanie decyzji | Coaching menedżerski