Start Mediacje Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze

Prowadzimy mediacje w sporach między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Przedmiotem mediacji może być na przykład:

 • niewywiązywanie się z postanowień umów
 • problemy z interpretacją zapisów umów
 • nieterminowe warunki spłaty
 • nieetyczne działania konkurencyjne
 • nadużywanie własności intelektualnej
 • problemy związane z podziałami, czy przejęciami firm

Mediacja gospodarcza jest rozwiązaniem alternatywnym wobec rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Ugoda zawarta z pomocą mediatora, po zatwierdzeniu przez sąd, nabiera mocy prawnej ugody sadowej czy wyroku sądowego. Może stanowić tytuł do egzekucji w przypadku niewywiązywania się z jej zapisów.

Korzyści płynące z udanej mediacji gospodarczej:

 • znacząca oszczędność czasu i kosztów w stosunku do sprawy sądowej
 • samodzielnie wypracowana, trwała ugoda zawierająca realne i wykonalne rozwiązania
 • możliwość kontynuacji współpracy biznesowej lub pokojowego sposobu na jej przerwanie
 • satysfakcja dla obu stron sporu
 • budowa pozytywnego wizerunku w biznesie