Start O firmie O firmie

O firmie

Służymy pomocą w rozwiązaniu konfliktów — tak, aby były one szansą na nowy początek i pozytywną zmianę.

Wysłuchujemy racji wszystkich stron. Profesjonalnie i bezstronnie
wspieramy proces nawiązania dialogu. Wskazujemy na możliwość ugody.

Skutecznie pomagamy w osiągnięciu trwałego porozumienia,
które satysfakcjonuje wszystkich zaangażowanych w spór.

Mediujemy, moderujemy, konsultujemy, szkolimy

To wszystko - w Waszym interesie.