Markert Mediacje jest partnerem

CDR Associates

Polecamy książkę

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów.

"Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", Ch. W. Moore. Markert Mediacje jest partnerem wydania.

Start Wydarzenia Mediatorzy policyjni w konfliktach pracowniczych

Mediatorzy policyjni w konfliktach pracowniczych

Kinga Markert i Katarzyna Kamińska w grudniu 2015 r. przeprowadziły 3 dniowe szkolenie dla psychologów zatrudnionych w strukturach Policji. Zgodnie z rozporządzeniem Komendanta Głównego Policji psychologowie pełnią funkcję mediatorów wewnętrznych w konfliktach pomiędzy 100 000 pracowników zatrudnionych w Policji. Konsultantki Markert Mediacje pomogły również opracować podręcznik Mediatora Policyjnego oraz zasady wdrożenia projektu. Referencje przeczytaj tutaj.